Performing- Kdu Got Talent -22/9/19

Group Performing :

No Black Tie

By

Leon Chok Shen Yean, Lenney Chow Siew Hong,
William Soo Chan Wah, Alice Wong Sew Yim, Richard Nee Lek Seng, Jasmine Wong kah Man, Koo Chee You & Sabrina Tan Kwan Yee

Starlitz

By

Tang Yan Xin & Chin Zi Ling

Howlite

By

Jazlyn Ng, Ng Wan Qian, Cheok Yin Hui,
Yo Jo Yi & Leow Zi Yun

watch Youtube video (1)

watch Youtube video (2)

Did you like this? Share it!

Leave Comment